Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

PODROČJA DELA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalna služba je organizirana z namenom svetovanja učencem in staršem ter posvetovanja in sodelovanja z učitelji, drugimi strokovnimi delavci in vodstvom šole, in sicer pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in nadaljnjem razvoju zavoda.

Med temeljne dejavnosti svetovalne službe sodita načrtovanje in evalvacija, ki se prepletata tako z nudenjem pomoči kot z razvojnim in s preventivnim delom.

Šolska svetovalna služba deluje na naslednjih osnovnih področjih vsakdanjega življenja in dela na šoli:

– šolanje učencev,

– učenje in poučevanje,

– šolska kultura, klima, vzgoja in red,

– telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj učencev,

– poklicna orientacija in

– socialno-ekonomske stiske.

Za učinkovito opravljanje nalog se svetovalna služba povezuje z naslednjimi strokovnimi ustanovami: Svetovalni center Istre, Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Zavod za zaposlovanje Koper, Referat za zdravstveno vzgojo, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ZD Piran, Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Zavod RS za Šolstvo OE Koper.

V svetovalni službi je zaposlena: 

pedagoginja Katja Barut-Novak (5657 2013, 030 480 048, katja.barut@guest.arnes.si)

 

 

(Skupno 114 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost