ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE

ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

 

Posredovanje podatkov o učencih 9. r MIZŠ

 

16. 1. 2023

 

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

 

17. 2. 2023 ob 9.00 in 15.00 in

18. 2. 2023 ob 9.00

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in

spretnosti  za določene srednješolske programe in

posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnega pogoja

za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

 

do 2. 3. 2023

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za  program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

med 10. 3. in 20. 3. 2023

Posredovanje potrdil o opravljenih preiskusih nadarjenosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja

do 27. 3. 2023

 

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2022/2023

 

do 3. 4. 2023

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2022/2023

(možna izvedba tudi na daljavo)

do 24. 4. 2023 do 14.00

Obveščanje učencev OŠ o omejitvah vpisa

24. 5. 2023

Posredovanje podatkov MIZŠ o zaključnih ocenah 9. razreda

 in dosežkih pri NPZ

14. 6. 2023 do 12.00

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. r

15. 6. 2023

Prinašanje dokumentov ob vpisu na SŠ in izvedba 1. kroga izbirnega postopka

med 16. in 21. 6. 2023

do 14.00

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis učencev,

ki so bili uspešni

(možna izvedba tudi na daljavo)

do 21. 6. 2023 do 15.00

 

Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

 

do 23. 6. 2023

do 15.00

 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka in prostih mest

 

do 29. 6. 2023

do 15.00

 

Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

 

do 30. 6. 2023

do 14.00

 

Objava prostih mest na Internetu

 

do 3. 7. 2023 do 15.00

Vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta

do 31. 8. 2023

 

(Skupno 298 obiskov, današnjih obiskov 1)